terug

 Heeft U een klacht over de behandeling?

Ik neem alle klachten serieus, en ben ook wettelijk verplicht om er op te reageren. De klacht kan gaan over de behandeling zelf, en over hoe ik buiten de sessie maar wel in het kader van de therapeutische relatie met u omga.

Dan kunt u de volgende stappen nemen:

1: Contact met mij opnemen, via de mail of per brief, waarin u aangeeft: de datum van de sessie, en wat uw klacht is. Ik ben verplicht hier binnen 6 weken op te reageren. Ik oordeel niet, maar zal mijn best doen samen met u te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Voor mij is het ook leerzaam en uw klacht kan mij weer helpen de kwaliteit van mijn werk te verbeteren. Aarzel niet om ook bij een vage klacht of onvrede contact op te nemen.

2: Als uw bespreking met mij niet het gewenste resultaat heeft, kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke professionele klachtenfunctionaris waar ik bij aangesloten ben. Dit is voor u kosteloos en laagdrempelig. De klachtenfunctionaris zal naar u en naar mij luisteren en tussen ons bemiddelen. Deze persoon is te bereiken via het klachtenformulier op deze website: https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/

3: Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft, zal deze functionaris u aangeven hoe u de klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie waar ik ook bij aangesloten ben. 

het klachtenreglement waar ik mij aan houd is na te lezen op: https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf
Als U geinteresseerd bent in de beroepscode volgens welke ik werk en het beroepsprofiel zoals dat door mijn beroepsvereniging is vastgesteld kunt u dat opvragen bij                
.
Mijn beroepsvereniging is de NVRT, te vinden op
 


multherapie.nl
Tekentherapie
Workshops
Reiki / Massage
Hulp bij BDE
Wie zijn Angela en Henk Mul
Info over de therapiepraktijk
Media /Links
Contact met ons opnemen
test
naar boven
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie
Een Cadeaubon ?