terug
Wilt u een reactie van mij,
Dan graag uw telefoonnummer of email adres vermelden.
multherapie.nl

CORONA

Ik werk wel!

Maar niet met de verspreiding!

Kom dus niet als:

- bij Jezelf of naasten koorts,
        verkoudheid e.d. is

- bij wachten op test uitslagen


Hulp bij BDE
Reiki / Massage
Workshops
Wie zijn Angela en Henk Mul

Henk Mul Therapie

van Heemskerkstraat 21

7622 JG  Borne

Tel. 074 - 267 17 71

e-mail: info@multherapie.nl

Ik werk alleen op afspraak.

Bel of Mail daarom eerst even.

Info over de therapiepraktijk
Media /Links
Contact met ons opnemen
Levenskringloop - Leven in de knop
Ontluikend leven
Levenskringloop - Leven in bloei
Levenskringloop - Rijpend leven
Levenskringloop - Zaad is Bron en Resultaat van leven.
Levenskringloop - Beginnend leven
Levenskringloop - Leven in de knop
test
naar boven
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie
*
*
*
*
*
*
*