terug

Wat is een BDE
Er zijn mensen, die tijdens een ernstig trauma zoals bv.: een hartaanval, een zwaar ongeval, maar ook bijvoorbeeld een bevalling of een operatie, ervaringen krijgen die niet meer lichaam gebonden zijn.
hierbij zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden nl:

- De uittreding: de persoon ziet het eigen lichaam van buitenaf kan ervaren en/of horen of zien wat hulpverleners doen.
- de BDE: Hierbij gaat het nog verder dan een uittreding. Er is n.l. een keuzemoment: Terug naar het lichaam of 'Verder.
 Veel mensen hebben een zogenaamde ĎTunnel-ervaringí ze worden dan in een soort tunnel gezogen met aan het eind een heel mooi en helder licht of landschap.

Tijdens de tocht door de tunnel kan er een levensterugblik zijn. Hierin kunnen geslaagde en minder geslaagde gebeurtenissen uit het huidige leven ervaren worden maar ook wel een toekomst visie. 
Ook komt het voor dat ze in de tunnel een Ďhelperí of een al eerder gestorven familielid ontmoeten of spreken. Altijd is er een moment dat de betrokkene voor een punt komt, dat een scheidslijn vormt tussen het leven hier op aarde en het verlaten van het leven. Bij het overschrijden van deze scheidslijn sterft het lichaam.

Soms is het een eigen keuze om terug te gaan, in andere gevallen wordt heel liefdevol maar duidelijk aangegeven dat het nu nog niet de tijd is om over te gaan en men terug moet naar het lichaam.
Er zijn veel varianten op deze ervaringen die in Nederland onderzocht zijn door de cardioloog Pim van Lommel en in de VS o.a. door Stephenson.
Bovenstaande BDEís worden positieve BDE-ervaringen genoemd.
Bij nagenoeg iedereen is, na deze ervaring, de angst voor de dood verdwenen en vaak is er zelfs heimwee naar dat moment.
Het inpassen van deze ervaringen in het leven van de persoon kan heel ingrijpend zijn. Dat geldt ook voor zijn naasten, die misschien ook nog wel een angst hebben overgehouden aan die traumatische situatie.


Negatieve BDE.
Tijdens het onderzoek van Pim van Lommel is het ook voorgekomen dat patiŽnten tijdens of tussen meerdere reanimaties zeer angstig waren. Het merendeel van die mensen kan zich daar niets van herinneren (misschien verdrongen?). Anderen weten nog heel goed wat ze ervaren hebben en dat was heel angstig. Die angstige of bedreigende situatie komt ook bij BDE-ervaringen voor.
De meest voorkomende ervaring is dat men in de tunnel vast komt te zitten, in het donker blijft hangen, of in de minder geslaagde gebeurtenissen uit dit leven.
Het mooie licht aan het einde van de tunnel wordt niet ervaren.

Dit is een heel traumatische ervaring die nog boven op de lichamelijke levensbedreigende situatie komt.
Buiten dat het in- en in donker is, kunnen zich hier ook situaties voordoen die te maken hebben met schuld, eenzaamheid, angst of wroeging.
Deze mensen hebben dus bijna alle kenmerken van een BDE, maar de angst voor de dood is zeker niet verdwenen.

ReÔncarnatietherapie en BDE
De overeenkomst tussen deze twee is dat wij in de therapeutische sessies vaak met iemand in een situatie komen die niet in dit leven gebeurd kan zijn zoals:
-    het speelt zich af op een plek waar de cliŽnt nooit geweest is of kan zijn geweest;
-    het speelt zich af in een tijd die tientallen of honderden jaren voor de geboorte van de cliŽnt, plaats vindt;
-    tijdens of na de door te werken situatie gaat de persoon dood (de cliŽnt ervaart en vertelt het en leeft echt).
-    men ervaart zich als vrouw en krijgt een kind, terwijl de cliŽnt een man is;

-    In de therapie herbeleeft de cliŽnt onder begeleiding de dood van die persoon en wat er na komt.
Dit heeft altijd direct met de hulpvraag waarvoor men in therapie kwam te maken.

In het tussenbestaan, zoals wij de periode tussen de dood in het ene leven en de geboorte in het volgende leven noemen, ervaart de cliŽnt gelijkwaardige omstandigheden zoals de BDE-ers die ervaren.

De verschillen tussen een BDE-ervaring en de ervaring tijdens een ReÔncarnatietherapie sessie zijn:
-    Tijdens de BDE krijg je veel (voor jou positieve of negatieve) ervaringen, maar de context waarin je er nu wat
    
 mee  kunt of wilt gaan doen, heb je zelf uit te zoeken. Dit komt dan ook nog in een periode van vaak enorme
      stress bij de cliŽnt en zijn omgeving.

-    In een sessie ReÔncarnatietherapie is het hoofddoel dat de cliŽnt de samenhang vindt tussen de ervaring toen
      en het huidige bestaan.


Zowel bij de positieve als de negatieve BDE-ervaring kan er met ReÔncarnatietherapie, zoals wij die toepassen, veel inzicht verkregen worden in het huidige functioneren van de BDE-er en zijn verwanten.
Henk is met zijn BDE op 4 jarige leeftijd een ervaringsdeskundige.
Henk is lid van de Stichting Hulp bij Bijna Dood Ervaringen. multherapie.nl
Hulp bij BDE
Reiki / Massage
Workshops
Wie zijn Angela en Henk Mul
Info over de therapiepraktijk
Media /Links
Contact met ons opnemen
De kringloop van het leven, in beelden.
Wanneer begint een leven en wanneer eindigt het?  Heeft het leven wel een begin en een einde?
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie
test
naar boven
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie