terug
Past Live Therapy, Re´ncarnatietherapie
 
PLT, Re´ncarnatie of regressie
Het woord Past-Live geeft aan, dat in deze therapie het verleden ruim wordt genomen: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Met re´ncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel of geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer incarneert in een nieuw lichaam. Voor een succesvol verloop van re´ncarnatietherapie is het geloof in vorige levens niet noodzakelijk. Je kunt het ook beschouwen als een psychodrama, wat het onderbewuste opvoert om je iets duidelijk te maken.

Regressie betekent teruggaan naar een vroeger stadium. In de meeste vormen van regressietherapie bepaalt de therapeut, tot hoever dat verleden gaat.
Therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.
Bij PLT bepaald het probleem waarnaar teruggegaan wordt om het op te lossen.

Waarvoor?
Als je last hebt van problemen op emotioneel, lichamelijk of mentaal gebied, of als je je afvraagt wat je te doen hebt op deze wereld, of hoe je je beter kunt ontplooien, dan kun je naar een PLT-therapeut gaan. Het spreekt vanzelf dat een combinatie van deze gebieden ook vaak voorkomt. Sterker nog: een PLT-therapeut zal  alle gebieden van de mens, die bij het betreffende probleem betrokken zijn, opvragen bij de cliŰnt. Ze zijn immers allemaal aanwezig bij het ontstaan van een probleem en daarom nodig bij het oplossen ervan.
Dit geldt ook bij processen van innerlijke groei, bewustwording, zingeving en leren omgaan met.

Hoe gaat PLT in zijn werk?

In het kort:
De PLT-therapeut vraagt waaraan je wilt werken. Dat kan bijvoorbeeld hoofdpijn zijn (een lichamelijk probleem). Dan vraagt hij of zij welke emotie je ervaart, als je die hoofdpijn
hebt. Laten we kwaadheid nemen. En dan:
Ĺwelke gedachten gaan er door je heen als je die
hoofdpijn hebt en kwaad bentĺ. Dat kan bijvoorbeeld
zijn: Ĺik zit gevangenĺ. De therapeut laat je je daar nu
sterk op concentreren. Dan krijg je de instructie :
Ĺga terug naar de eerste keer dat je je gevangen voelt,
kwaad bent en hoofdpijn hebtĺ. Het grootste deel van
het holistische beeld is dan compleet: gedachten,
emoties en lichaams- gevoel.
Als je bij de situatie van toen bent aangekomen, gaan we het totaalbeeld bekijken: wat gebeurde er precies, wat ging eraan vooraf, hoe eindigde het en vooral: welke conclusies trok je na afloop. Je gaat dan onderzoeken: wat heb ik ervan geleerd?
Bv. kreeg ik een klap op mijn kop omdat ik een koe gestolen had en werd ik daar kwaad over en gevangen gezet?
- Trok je toen de conclusie: Ĺik kan beter maar nooit meer een koe stelen?ĺ, dan houd je daar waarschijnlijk geen probleem aan over en heb je alleen maar je lesje geleerd.
- Trok je de conclusie: Ĺmensen zijn klootzakken, want ze zitten me op mijn kop en sluiten me zomaar op, dan ontstaat er een frictie. Je geweten gaat waarschijnlijk een rol spelen. Ook kan het zijn dat je je gaat afzonderen van mensen, of je vindt jezelf ook een klootzak omdat je een mens bent. Kortom er loopt iets mank.
Dat uit zich dan in iets wat wij ervaren als een probleem.
In de natuur, dus ook bij de mens is het immers zo dat elke vezel streeft naar balans en heelwording en ook iedere actie een reactie oplevert.
Heb je eenmaal inzicht gekregen in hoe je probleem ontstaan is en je het in stand houdt in je huidige situatie, dan gaan we onderzoeken of er iets in jou is dat er belang bij heeft die hoofdpijn nog te handhaven. Weerhoudt die je er nu van weer te stelen? Of levert die je op een andere manier winst op? Met die hoofdpijn hoef je misschien geen boodschappen te doen. Wellicht kom je tot de conclusie dat de hoofdpijn je helemaal niets meer oplevert en dat je nu zelf kunt bepalen of je wel of niet zin hebt in boodschappen doen. Dat je hem kunt laten bij die situatie waar die ontstaan is, of wat dan ook.             Kortom de hoofdpijn heeft geen functie meer en verdwijnt.

multherapie.nl
Hypnose of trance?
Nee, er wordt geen hypnose gebruikt. Dat is niet nodig.
Met je probleem waarmee je komt, ben je al verbonden
met de oorzaak ervan.

De emotie, de gedachten en lichaamsgevoel van het
probleem gebruiken we als het ware als een touw, om
langs terug te glijden naar het verleden.
Doordat je
je concentreert op je emotie, gedachten en lichaams-
gevoel ontstaat er wel een lichte vorm van trance.
Te vergelijken met wanneer je een spannend boek
leest; je bent met je gedachten helemaal bij de situatie in het boek, maar tegelijkertijd weet je ook, wat er in de kamer om je heen gebeurt, je hoort ook de telefoon of de deurbel.
In deze trance, terwijl je je concentreert op je probleem, ervaar je wat er toen gebeurde en tegelijk weet je dat je hier ligt om aan dßt probleem te werken. Er ontstaat als het ware een dubbel bewustzijn. Doordat je contact hebt met je onderbewustzijn (waar oude ervaringen liggen opgeslagen) en tegelijk met je dag-bewustzijn, heb je ook een soort overzicht en kun je oplossingen bedenken die bij jou persoonlijk passen. De therapeut is alleen maar de persoonlijke begeleider in jouw proces.

Hoeveel sessies zijn er nodig?
Helaas is dat niet van te voren in te schatten. Soms zijn een of twee sessies voldoende. Soms heeft één probleem meerdere oorzaken en moeten ze allemaal doorgewerkt worden. Ook kan het zijn dat de herbeleving erg traag verloopt.
Dr. Ronald van der Maesen heeft wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van re´ncarnatietherapie gedaan. In zijn satisfactieonderzoek onder cliŰnten van re´ncarnatietherapie blijkt, dat er gemiddeld 6,2 sessies van ▒ 2 uur nodig zijn om een probleem te laten verdwijnen of zodanig te verminderen dat iemand er goed mee om kan gaan.
Na elke sessie wordt samen met de therapeut bekeken of een volgende sessie nodig lijkt en zo ja, binnen welke termijn.

Intake
Ik begin de therapie altijd met een intakeconsult van ongeveer een uur.
We maken dan persoonlijk kennis met elkaar. Dat is prettig om samen een vertrouwensband op te bouwen. We vragen waar de jij mee aan de slag wil en eventuele gezinssituaties en ziektegeschiedenis.

Ook vertel ik wat meer over de manier waarop ik denken te gaan werken bij jouw met déze hulpvraag.  Na dit vrijblijvende intakegesprek, beslist jij pas of u in therapie wilt komen.

Veiligheid
Het spreekt vanzelf dat ik als therapeut een
beroepsgeheim heb. Wat mij vertelt wordt,
blijft binnen de muren van de therapieruimte.
Ik mag dat niet naar buiten brengen zonder de
toestemming van de cliŰnt.
Ik heb de opleiding bij de School voor Re´ncarnatie-
therapie Nederland (SRN) in 1990 afgerond.
Daarmee toegelaten als beroepslid van de Nederlandse
Vereniging van Re´ncarnatieTherapeuten (NVRT)
en het NIBIG 
Als beroepslid van de NVRT ben ik gebonden aan de Statuten en huishoudelijke reglementen van deze beroepsvereniging.
Hieronder vallen ook de verplichting tot na- en bijscholing, deelname aan intervisie,  en de onafhankelijke geschillencommissie van het NIBIG
Meer informatie is vinden op Website van de
 
Wetenschappelijk onderzoek
Er is wetenschappelijk verantwoord en begeleid onderzoek gedaan naar het effect van Re´ncarnatietherapie. Zie het Doctoraal proefschrift van Dr. Ronald van der Maesen voor de universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
In de samenvatting kun je lezen dat in de vier onderzoeken een effect is bereikt van: 67% geheel of grotendeels verdwijnen van de aangeboden klachten.

Wie daarbij bedenkt dat er vaak al sprake is geweest van jarenlange therapietrajecten, met minder- of niet geslaagde behandeling elders (met name Riagg) is dit een verbazingwekkend hoge tevredenheid, met deze korte therapieduur. 
Hulp bij BDE
Reiki / Massage
Workshops
Wie zijn Angela en Henk Mul
Info over de therapiepraktijk
Media /Links
Contact met ons opnemen
De kringloop van het leven, in beelden.
Wanneer begint een leven en wanneer eindigt het?  Heeft het leven wel een begin en een einde?
test
naar boven
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie
logo: Angela en Henk Mul Therapielogo: Angela en Henk Mul Therapie